Bli mer självförsörjande på el med solceller

Av flera anledningar är det en bra idé att vara mer självförsörjande när det handlar om el. När du producerar din egen el vet du att du alltid har tillgång till el och är inte lika beroende av att en elleverantör kan leverera den el du behöver. Dessutom blir du inte lika påverkad av elpriser som går upp och ner. För att bli mer självförsörjande på el är solceller det du ska installera på taket. Det är faktiskt enkelt och smidigt att installera solceller på taket.

Renovera taket innan installation

Solceller är en fantastisk teknik som du kan ha stor nytta av. Det första du ska göra för att kunna installera solceller är att ta reda på om ditt tak har rätt förutsättningar för att kunna ha solceller. Du vill ha optimala förhållanden för att kunna producera mycket el genom solenergi. När du ska installera solceller kan det vara en bra idé att först kolla igenom taket så att det är i ett bra skick. Det är inte roligt att behöva renovera taket några år efter att du har installerat dina solceller. Det är bättre att göra ett takbyte eller eventuella renoveringar innan installationen. Det är även viktigt att installationen blir fackmannamässigt utfört för att inget ska hända senare. Därför ska du vara nog med vem du anlitar som installerar dina solceller.

Ekonomiska fördelar med solceller

När du installerar solceller kan du dra nytta av det på olika sätt. Du gör både din plånbok och miljön en stor tjänst. När du kan producera din egen el minskar du helt enkelt ditt inköpsbehov av annan el med ungefär 50 procent. Den el som du kan producera själv behöver användas omgående. Om du producerar mer än vad du faktiskt förbrukar kan du sälja den elen till ett elhandelsbolag. När du säljer din el får du som elhandelskund en sänkt räkning. Du kan även få skattereduktion från staten på den el som du säljer. Skattereduktionen är 60 öre för varje kWh. När du säljer din överskottsel får ditt elnätsbolag en mindre kostnad vilket du kan få ersättning för. Hur stor den ersättningen blir beror på var du bor. En annan fördel för dig är att ditt hus kan stiga i värde på grund av solcellerna.

Fossilfria energikällor är bra för miljön

Genom att installera solceller kan du minska dina elkostnader varje år med hälften. Det som solcellerna kostar att installera har du relativt snabbt sparat igen. Tänk på att du får göra avdrag för installation av solceller vilket är väldigt bra. Ur miljöperspektiv är solenergi bra. Solenergi är en förnybar källa som aldrig tar slut, den är helt fossilfri. Det är många som efterfrågar solceller i dagsläget och det har flera olika orsaker.