Använd mindre energi på vägarna

För att kunna leva i dagens samhälle måste vi resa. Mellan hem och arbete, till skolan och till lantstället. Det bästa för miljön är att gå till fots, men det är inte alltid möjligt. Ibland behöver vi färdas längre sträckor, eller kunna transportera mat och andra saker. Då är cykeln ett bra alternativ. Gärna en cykel med växlar, så du orkar med backarna. Det finns också både begagnade cyklar och elcyklar att köpa. Att köpa en begagnad cykel är både bättre för miljön och trevligare för plånboken än att köpa nytt. Andra fördelar med att köpa en elcykel är att du kan cykla längre distanser, vilket innebär att du kanske klarar dig med en elcykel på sommaren och inte behöver en bil, som ofta är dyrare i drift och sämre för miljön.

Allt fler svenskar köper nu laddbara bilar i form av elbilar som går på ren el, men också hybridbilar. Detta minskar behovet av att använda fossila bränslen. Förbränningsbilar som går på bensin eller diesel skapar utsläpp vilket höjer jordens medeltemperatur. Genom att samåka, gå med i en bilpool eller endast hyra en laddbar bil när det verkligen behövs så minskar vi belastningen på elnätet.

När många i samhället laddar sina elbilar samtidigt gör detta att det krävs en hög effekt i elnätet. För miljöns och klimatets skull behöver vi göra oss oberoende av fossila drivmedel. Men det kräver noggrann samhällsplanering. Ett sätt att säkerställa att samhället har tillgång till den effekt som krävs är smart styrning av elnätet och en storskalig utbyggnad av vindkraften.

Ett annat sätt att öka energibesparingen i Sverige är att ladda sin elbil med el från egna solceller. Installationen kostar en slant, men du blir självförsörjande på el vilket gör dig skyddad vid större strömavbrott. Du kan också sälja överskottselen som du själv har producerat, och bidra till ytterligare minskning av energikonsumtionen.

För att alla ska kunna ladda sina elbilar krävs en stor utbyggnad av antalet laddstolpar i Sverige. Särskilt på landsbygden, där människor är mer beroende av bilen då det inte finns en lika god tillgång till kollektivtrafik och ibland även är svårtillgängligt på andra sätt, är det viktigt att samhället går in och ser till att vi har en väl utbyggd laddningsinfrastruktur.

Mer information finns på grönabilister.se, där du kan läsa mer om hur du kan spara miljön och energi när du reser med bil.