Sveriges energimix

Sveriges energi kommer från en lång rad olika källor. Vi har vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen. Vi förbränner även avfall för att få energi. En mindre del av energiförsörjningen sker också från fossila bränslen.

Om du vill se hur Sveriges energimix ser ut just idag, går det bra att gå in och titta på svk.se som är Svenska Kraftnäts hemsida. Under “Drift av stamnätet” finns sidan “Kontrollrummet”, där du i realtid kan följa var Sveriges energi kommer ifrån.

Vanligtvis brukar Sverige få sin energi till största delen från vattenkraft. Det beror på att vi i Sverige har goda förhållanden vad gäller att utvinna energi från vatten. Vi har gott om fjäll, berg och Sverige är dessutom rikt på floder. För att vattenmagasinen ska hållas fulla är vi dock beroende av en rik nederbörd, något som vi inte längre kan vara helt säkra på nu när vi lever i en tid av klimatförändringar. Ett förändrat klimat ger ökad risk för extremväder, med både större risk för torka och kraftiga regn. Därför är det viktigt att vi redan nu planerar för detta, och ser till att vår energiförsörjning räcker till både vad gäller mängd och effekt. Då kan vi spara energi och samtidigt se till att vi har en god tillgång på el.

På andra plats i vår energimix brukar kärnkraften ligga. Många för fram kärnkraften som ett alternativ nu i dessa tider av klimatförändringar. Det finns dock flera problem, som att se till att vi har en säker slutförvaring, så att framtida generationer är trygga från kärnkraftsavfallets strålning. När haven blir allt varmare uppstår också problem med avkylningen av kärnkraftsreaktorerna, vilket innebär att nya anpassningar krävs i ett förändrat klimat.