Framtidens utmaningar

Vi är väldigt många människor på planeten. Ungefär sju miljarder för närvarande, och vår befolkningsmängd förväntas öka till runt elva miljarder, innan ökningen avstannar. Det här betyder att även vår energiförbrukning kommer att öka. Det är viktigt att vi slutar att använda kol och olja och övergår till förnybara energikällor, men vi måste också göra stora satsningar på energibesparing och effektiviseringar. Det beror dels på att vi håller på att sätta igång farliga tröskeleffekter som smältande permafrost och isavsmältning, vilket i sin tur förstärker växthuseffekten. Men vi har också använt så mycket kol och olja att de lager som finns kvar på jorden håller på att ta slut. Enligt nuvarande beräkningar har vi kvar kol för cirka 150 år framöver. Oljan kommer att ta slut redan om femtio år. För att kunna komma åt oljereserver har oljebolagen börjat använda sig av nya tekniker, som hydraulisk spräckning. Men alla metoder till trots kommer lagren att sina så småningom. Därför är det bäst att redan nu ställa om till förnybar energiproduktion.

Vindkraft är en hållbar typ av energiframställning som redan nu är under kraftig utbyggnad, och som kommer att fortsätta öka exponentiellt under de kommande decennierna. Vindkraftsutbyggnaden har många fördelar, det har bland annat lett till mycket jobb inom den nya sektorn. I USA utbildar man tidigare kolgruvearbetare så att de i stället kan arbeta med att installera vindkraftverk. En nackdel är att många fåglar dör i vindkraftverken. På detta område har man därför uppfunnit en ny sorts vindkraftverk som består av långa rör, vars vibrationer tas upp i form av energi. Dessa har dock inte implementerats ännu i någon större skala.

Solcellsutbyggnaden ökar också kraftigt över hela världen. En ny uppfinning för att kunna utnyttja alla ytor till solenergi är att man börjat göra solceller i form av takpaneler.

Även här i Sverige har vi sinnrik innovation som leder till energibesparing. Stockholms centralstation är full av människor som reser större delen av dygnet. För att ta vara på alla dessa människors kroppsvärme har man installerat ett system som värms upp av kropparna. Denna människogenererade energi förs sedan vidare i ledningar till ett närliggande kontor. I framtiden, med ett allt större globalt energibehov och fler människor, kommer vi behöva många liknande innovationer.

För att läsa mer om de framtidsinnovationer som sker i Sverige, gå in på KTH och läs om deras forskning.