Fusionsenergi

En framtida ren energikälla som minskar vårt behov av energibesparing är fusionsenergi. Denna energikälla har länge verkat finnas nära på horisonten, men hittills har vi inte sett någon utbyggnad i större skala.

För att utvinna energi i kärnkraftsreaktorer brukar man klyva atomers kärnor. Fusionskraft är en sorts motsats till kärnkraften, där man i stället slår ihop två lättare atomkärnor. Dessa brukar i nuläget oftast bestå av grundämnena deuterium och tritium.

En fusionsreaktor är en sorts efterapning av den process som sker i solen i vårt solsystem. Solen får vätekärnor att gå samman med stor kraft. Kärnorna vill egentligen stöta bort varandra, men solens kraft får dem att gå samman och bilda helium. Som ett resultat av processen släpper solen ut stora mängder solenergi, som vi sedan hämtar upp på jorden via solpaneler.

Vår mänskliga efterapning av solens fusionsprocess sker i en “tokamak”, vilket är en särskild konstruktion som kan innesluta plasman där atomkärnorna befinner sig. För att få kärnorna i plasman att gå samman måste vi hetta upp den till höga temperaturer, och sedan efterlikna solens sammantryckande kraft. Detta sistnämnda kan göras med ett magnetfält. Målet är att här sätta igång en kedjereaktion, för när plasman är tillräckligt het fortsätter fusionen av sig själv och frisätter energi i stora mängder. Men hittills har man inte lyckats med detta.

Ett brittiskt företag planerar nu att driftsätta fusionsenergi på 2030-talet. I Frankrike har man byggt en enorm reaktor, som är lika stor som sex fotbollsplaner. Den stora utmaningen nu, och där mycket av innovationen ligger, är att bygga små reaktorer som ändå genererar stora energimängder.

En annan ny uppfinning är en superledare som MIT (det teknologiska institutet i Massachusetts) utvecklat. Den förstärker magnetfältets kraft och kan göra det möjligt att uppnå fusionskraft inom bara några år. Eftersom fusionskraft beräknas ge stora mängder energi, som en sorts mänskligt framställd sol, kan detta leda till att vi inte behöver vara lika sparsamma med vår energiförbrukning.

För att läsa mer om fusionsenergi, gå till DN och sök efter “fusionsenergi”.