Historisk miljöpåverkan

Människan har under lång tid använt sig av resurser ur sin naturliga miljö för att framställa energi. Vår första metod att omvandla material till energi var genom att ta vara på de eldar som startats naturligt i skog och mark av blixtnedslag. Vi lärde oss att ta vara på elden och hålla den vid liv. Längre fram kom vi på hur vi själva kunde framställa eld, genom att slå stenar mot varandra och skapa gnistor, eller genom att gnida träbitar mot varandra vilket skapade eld via termisk energi. Elden har haft en stor betydelse för människans utveckling. Det gav oss möjlighet att vistas i nya, kallare miljöer. Vi kunde tillaga mat som annars hade varit svårsmält, och framställa nya material med hjälp av eldens värmande egenskaper.

Under många årtusenden hade vår energiförsörjning ingen större påverkan på klimat och miljö. Det var inte förrän under de senaste århundradena, som vi började att ta upp fossila bränslen ur jordens inre och därmed öka halten växthusgaser i atmosfären.

I människans tidiga historia fick vi lära oss att respektera naturens krafter. Vi tog inte mer av jorden än vad den kunde ge. Nu måste vi återigen anpassa oss och minska vår energiförbrukning för att bevara vår civilisation.

Läs mer om elden i människans historia på SVT:s hemsida.