Modern avfallshantering värnar om miljön

Genom alla tider har människan skapat avfall som hon lämnat efter sig. Förr var det inte lika vanligt att man tänkte på återvinning och miljö. När det gällde glasflaskor och sådant användes de igen i hemmet, eller så grävde man ner dem i en soptipp i skogen. Än i dag kan man hitta flaskor och metallburkar som är närmare hundra år gamla ute i skogen efter olika grävarbeten med mera. Men den typen av avfallshantering var inte speciellt miljövänlig. Dagens moderna hantering av avfallet tar betydligt mer hänsyn till miljön.

Automatiserad sophämtning

I dag sker sophämtning till viss del automatiserat. I många svenska städer behöver personalen inte alls kliva ut ur bilen för att soptunnan ska kunna lyftas upp på bilen. Det här med automatiserad sophämtning ställer dock stora krav på kommunernas IT-Säkerhet och på förarna av sopbilen. Eftersom soporna vägs och registreras på en viss person kan det finnas vissa som tvekar på att slänga känslig information i soptunnan. När personalen inte går ut ur bilen kan det också finnas en risk för att soptunnan välter, och ligger det då lösa papper eller annan personlig information i tunnan kan den blåsa iväg långt.

Mindre risker för de anställda och bättre arbetsmiljö

En fördel med den automatiserade avfallshanteringen är att de anställda inte behöver utsätta sig för lika många risker som om de ska hoppa ut och in i bilen, kanske på trafikerade vägar. Inne i bilen sitter de skyddade. Klättrandet upp och ner i lastbilen behöver inte heller slita på personalens leder.

Avfallshantering och miljö

När det gäller dagens avfallshantering är den betydligt mer hänsynstagande till miljön än vad den varit tidigare. I dag tas mycket av avfallet omhand och återvinns. Så är till exempel fallet när det gäller plast, matavfall, metall, glas och liknande. Matavfall görs till bland annat biogas som sedan kan driva bilar, bussar och andra fordon. Glas kan många gånger smältas ner igen, för att bli nytt glas, samma sak gäller för plast. Genom återvinningen slipper skräp hamna på deponi eller i naturen. Det innebär flera fördelar för miljön, människan och djuren.

Källsortering i hemmet

I många städer i Sverige finns det möjlighet att källsortera sina sopor hemma. Det kan handla om att man har sopkärl som är uppdelade i olika fack. I dem sorterar man sedan restavfall, matavfall, metall, glas, kartong, plast och tidningar. På så sätt slipper man åka till en anläggning för att kunna sortera sina sopor. Det sparar både tid och pengar. Dessutom kan många fler få lust att källsortera när det blir lite enklare att göra direkt hemma, och så kommer sopbilen bara och tömmer tunnorna. Att behöva sortera och spara kartongerna hemma tills dess att man åker till en sopstation eller liknande blir ofta bara jobbigt.