Energi i världen

Mänskligheten använder en stor mängd energi. Vårt samhälle har gått från att endast använda energi från eld, till att bruka el i en stor del av vår vardag. För att kunna upprätthålla vår avancerade civilisation är vi idag helt beroende av el. Tyvärr har denna ökande elförbrukning också lett till stora miljöproblem, då vi till stor del framställt vår el med hjälp av fossila bränslen.

Just nu är vi inne i en stark tillväxt av förnybar el. Men fortfarande idag kommer majoriteten av vår energiförbrukning från förbränning av kol och olja. Idag använder många länder fortfarande kolkraft.

En anledning till att utsläppen från kolförbränning ökat mycket under de senaste decennierna är att det har skett en stark tillväxt i flera länder, som tidigare hade en lägre levnadsstandard. Ett av dessa länder är Kina. Av energiförbrukningen i Kina kommer cirka sjuttio procent från förbränning av kol.

En annan stor del av vår energiförbrukning globalt sett kommer från naturgas. Egentligen är naturgas ett finare namn på metan. Naturgas utvinns ur jordskorpan, både på land och under havet. Många menar att vi för att minska vårt beroende av kol och olja borde gå över till naturgas, och man jobbar för att bygga ny infrastruktur på många ställen i världen för detta ändamål. Men naturgas är också dåligt ur miljösynpunkt. Metan är en mycket mer potent växthusgas än koldioxid, och en bidragande orsak till dagens växthuseffekt är okontrollerat läckage av metan ut i atmosfären från dessa utvinningskällor.

För att vi ska kunna spara på vår energiförbrukning som är baserad på kol, olja och naturgas behöver vi gå över till förnybara energikällor. Den goda nyheten i sammanhanget är att byggtakten av förnybar energi har ökat betydligt på senare år. Där är Kina också en pionjär, trots sitt dåliga rykte vad gäller kolförbränningen. Det är i Kina det skapas mest solenergi, som ett resultat av landets medvetna investeringar. Kina tillverkar också mest solpaneler i världen. I Kina har man till och med byggt en motorväg av solpaneler, som gör det möjligt att ladda elbilar medan de kör på vägen.

Här kan du läsa mer om Kinas solmotorväg på Ny Tekniks hemsida.

En annan orsak till att världen använder allt mer energi är för att världens befolkning fortfarande ökar. Folkökningen förväntas plana ut ungefär år 2100, men fram till dess kommer vi att behöva allt mer energi till el och värme. Just därför måste vi arbeta på att spara energi och effektivisera vår energianvändning. Sverige är ett av de länder i världen där vi använder mest energi per person.