Politiska beslut

Våra politiska partier har länge haft svårt att komma överens om hur landets energiförsörjning ska se ut. Men år 2016 kom man fram till en energiöverenskommelse, där målet är att all el ska komma från förnybara källor senast år 2040.

För att vi ska nå klimatmålen är också energieffektivisering en viktig del. Sveriges energi drar mycket el, och därför krävs det att vi effektiviserar vår förbrukning och på så vis sparar energi. Våra politiker försöker nu hitta vägar för att minska energislöseriet.

Statens energimyndighet arbetar för att vår energiförsörjning ska ha en lägre miljöpåverkan. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om energieffektivisering, statistik och svensk lagstiftning kring vår elförsörjning. Där kan du också följa nyheter och forskning på området.

En annan pusselbit i att minska vår energianvändning är våra byggnader. Många bostadshus avsedda för flera inneboende behöver idag renoveras för att kunna fortsätta fylla sin funktion. Byggnaderna står idag för en stor del av samhällets totala energianvändning. Att effektivisera hur byggnader använder energi skulle alltså kunna ge en stor energibesparing för samhället i stort. Mer om politiska beslut kring energieffektivisering finns att läsa på Regeringskansliets hemsida, där du också kan hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna på området.