Varför bör vi spara energi?

Koldioxidhalten i atmosfären ligger i dag på 415 ppm. Den har inte varit så hög på tre miljoner år. Keelingkurvan visar hur koldioxidhalten i atmosfären har utvecklats över tid. Där kan man se att i takt med att vi människor fortsätter släppa ut stora mängder växthusgaser i atmosfären, så ökar också halterna. En del av koldioxiden vi släpper ut tas upp av skog och hav, men i takt med att vi adderar mer och mer växthusgaser har de naturliga kolsänkorna blivit mättade.

På grund av vår mänskliga tillförsel av växthusgaser till atmosfären har vi förstärkt den så kallade växthuseffekten, som innebär att energi från solen stannar kvar i atmosfären. Detta gör att medeltemperaturen på jorden stadigt stiger. Uppvärmningen är nu så stark att den hotar mycket av livet på jorden. Därför har Sverige som nation gått med i Parisavtalet, där världens länder lovar att försöka begränsa jordens uppvärmning till under 1.5 grader Celsius. Här kan du läsa mer om Parisavtalet och hur det är utformat.

En viktig del i att möta målet i Parisavtalet är att alla länder minskar sin energikonsumtion. En stor bakomliggande orsak till att vi har globalt har släppt ut så mycket växthusgaser är att det krävs energi till varuproduktion, uppvärmning av bostäder, framställning av mat mm. I takt med att välfärden stärks och ekonomin växer har vi använt allt mer energi. Genom att effektivisera vår energianvändning och spara på energi minskar vi vår klimatpåverkan och kan uppnå våra åtaganden för Parisavtalet. På så sätt kan vi också påverka de större nationer, som Kina och USA, som orsakar mycket större utsläpp av växthusgaser än vad vi gör som nation.