Solceller för flerbostadshus

Att arbeta aktivt för ett bättre klimat är något som är mer aktuellt än någonsin. Människor har blivit mer medvetna om hur miljön påverkas av olika faktorer i samhället, t ex utsläpp från fabriker eller nedskräpning i naturen. Hushåll återvinner och återbrukar i större utsträckning än tidigare, och allt fler väljer att använda miljövänliga alternativ till traditionella energikällor.

Installera solceller – en lönsam affär

Ett exempel på en miljövänlig energikälla är solceller. Ofta återfinns solceller monterade på taket till villor, men faktum är att de går att använda som energikälla även till flerbostadshus. Bostadsrättsföreningar som installerar solceller har möjlighet att försörja samtliga lägenheter enbart med hjälp av solenergi.

Att välja solceller som energikälla kan initialt vara en dyr affär, då själva installationen är kostsam. Återbetalningstiden för en installation av solceller är dock relativt kort, och inom några år har installationskostnaden betalat tillbaka sig. Den producerade energi som inte används till hushållsel kan dessutom säljas vidare till elbolag. Det går också att som bostadsrättsförening få skattereduktion för varje kilowattimme (kWh) överskottsel som säljs.

Solenergi utvinns året runt

En vanlig uppfattning är att Sverige under stora delar av året är för kallt och mörkt för att solenergi ska kunna användas på ett effektivt sätt. Tvärtemot vad många tror kan faktiskt el från solenergi utvinnas under hela året, även under vintern. Även om produktionen minskar under vinterhalvåret är solcellerna tillräckligt effektiva för att dagsljuset ska räcka för att utvinna el. Studier har dessutom visat att solcellernas funktion förbättras i kallare förhållanden. Viktigt att tänka på är dock att hålla solcellerna rena från snö, som annars kan försämra förmågan att ta upp energi från solen.

Anlita professionell hjälp

Eftersom en installation av solceller är ett stort och kostsamt projekt, kan det vara svårt för styrelsen att bedöma om ekonomin i bostadsrättsföreningen klarar av en sådan kostnad. I detta fall kan det vara tryggt och smidigt att ta hjälp av någon som är expert inom detta område. Genom att anlita ett företag som erbjuder ekonomisk förvaltning kan bostadsrättsföreningen få hjälp och stöd vid planering, budgetering och upphandling. Dessutom kan man få hjälp med all administration som ett sådant projekt för med sig, t ex bygglovsansökan, projektstöd och upprättande av energideklaration.