Underhåll din regenerativa lantgård

För att spara på energi, leva mer miljövänligt och bli självförsörjande flyttar allt fler ut på landet och börjar driva sin egen lantgård. Solenergi är ett bra sätt att bli självförsörjande på el, samtidigt som det minskar risken för strömavbrott och skapar mer resiliens vid stora samhällsstörningar. Med rätt utrustning är det lätt att ta hand om gården, men det krävs också en hel del kunskap och planering för att driva en regenerativ lantgård.

Med en pannlampa från Astro Sweden kan du laga stängsel i mörkret, städa hönshuset och utföra annat arbete på din lantgård även under mindre gynnsamma förhållanden. Hos Astro Sweden hittar du ett stort sortiment av pannlampor i olika utföranden och prisklasser. Flera av modellerna är laddbara som kan laddas med den förnybara el du framställt på gården.

Odla din egen mat

Genom att odla din egen ekologiska mat på gården kan du bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Dina odlingar renar luft och mark då växterna producerar syre och tar upp koldioxid från atmosfären. Du behöver inte heller resa till affären lika ofta när du är självförsörjande på livsmedel, och har en mer säker mattillgång om stora samhällsstörningar skulle inträffa. En annan fördel är att ekologiska odlingar drar till sig fler fåglar och insekter samt skapar en oas för lokala vilda djur. I ett balanserat ekosystem hjälper alla arter till att skapa en frisk miljö och håller efter skadedjur som annars skulle kunna minska dina skördar.

Regenerativt lantbruk

Regenerativt jordbruk innebär att samarbeta med naturen i stället för att som mänskligheten gör i nuläget, förstöra den. I jordbruket utesluts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och maskiner används inte för att bruka jorden. Böndernas målsättning är att kopiera naturens processer och med naturlig gödsel från betesdjur, växtföljder och andra metoder bygga en frisk matjord som lagrar mycket koldioxid från atmosfären. Katarina Hedlund som forskar på jordhälsa vid Lunds Universitet menar att om alla jordbrukare använde några av dessa regenerativa metoder i syfte att förbättra markhälsan så skulle det skapa en bättre och mer välfungerande matjord.

Jordhälsan förbättras genom att regenerativa jordbrukare skyddar jorden och håller den täckt, detta sker med hjälp av växtlighet som tillåts växa kvar i jorden året om. Man utesluter också markbearbetning som plöjning då det stör de naturliga processerna i jorden. Betande djur som tillåts gå på marken tillför sitt naturliga gödsel vilket i sin tur sätter igång mikrolivet i jorden. Bekämpningsmedel används inte då det dödar mycket av mikrolivet och viktig biologisk mångfald, detta skulle störa de regenerativa processerna kraftigt. Även konstgödsel undviks inom det regenerativa jordbruket.