Negativa utsläpp

Den största förbränningen av fossila bränslen har skett under de senaste decennierna. För varje år som går förbränner vi allt mer. Nu har vi uppnått en farlig nivå av koldioxid i atmosfären, vi ligger nu på 415 ppm koldioxid. För att ligga på en säker nivå bör koldioxidhalten gå ner till 350 ppm. Det finns många olika sätt att uppnå detta.

Vår jord har ett antal naturliga kolsänkor, vilket betyder att de tar upp mer koldioxid än vad de släpper ut. En av dessa är havet, som hittills har tagit upp majoriteten av våra utsläpp av koldioxid. En annan är skogarna. En av de mest aktiva regionerna i världen på att ta upp och lagra koldioxid är det stora skogsbältet på vårt norra halvklot. Ett annat viktigt område är regnskogarna i jordens tropiska områden.

Vårt jordbruk är i nuvarande form också en stor källa till utsläpp av koldioxid. Ett sätt att uppnå negativa utsläpp är att lägga om jordbruket. Jordbruket är i dag en stor källa till utsläpp av bland annat lustgas och metan. Läs mer om jordbrukets påverkan på Naturvårdsverkets hemsida.

För att minska behovet av negativa utsläpp bör vi satsa på stora nedskärningar av vår energiförbrukning.